Rejony wspinaczkowe w Polsce

Jura Krakowsko - Częstochowska

Wyżyna Krakowsko - Częstochowska to idealne miejsce dla uprawiających wspinaczkę skałkową. W tutejszych jaskiniach zaczynali najwybitniejsi polscy grotołazi. Stopniowo rozwijają się tu również kolejne dziedziny sportów zaliczanych niejednokrotnie do ekstremalnych.

Góry Sokole w Rudawach Janowickich

Góry Sokole to bardzo interesujący fragment Rudaw Janowickich. Granitowe turnie geologicznie zbliżone są do skały występującej w Tatrach Wysokich. Stąd też wynika popularność tego rejonu wśród kursów wspinaczkowych. Początkujący opanowują zdolność wyszukiwania dróg, techniki asekuracji oraz wspinaczki w przeróżnych formacjach skalnych. Specyficzny, szorstki granit spotykany tutaj oferuje młodym adeptom wspinaczki doskonałe tarcie.

W skład Sokolich Gór wchodzi sześć wzgórz: Krzyżna Góra, Sokolika, Browarówka, Rudzik, Łysa i Buczek. Dwa najwyższe szczyty stanowią bardzo znany i charakterystyczny element panoramy Sudetów. Eksplorowane przez wspinaczy turnie znajdują się praktycznie tylko na dwóch pierwszych szczytach.

Inne rejony wspinaczkowe:

Kraków i okolice:

Skałki Twardowskiego na Zakrzówku, Krzemionki;

Dolinki podkrakowskie: Będkowska, Bolechowicka, Kluczwody, Kobylańska;

Tatry:

Doliny: Gąsienicowa, Kościeliska, Pięciu Stawów;

Rejon Morskiego Oka;